Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) комунального некомерційного підприємства «Свалявська районна лікарня» Свалявської районної ради Закарпатської області

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника (директора) комунального некомерційного підприємства «Свалявська районна лікарня» Свалявської районної ради Закарпатської області

Правові підстави проведення конкурсу:

Рішення Свалявської районної ради від 03.10.2019 р. № 421 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Свалявська районна лікарня» Свалявської районної ради Закарпатської області. Конкурс проводиться в порядку та на умовах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Найменування:

Повне найменування – Комунальне некомерційне підприємство  “Свалявська районна лікарня” Свалявської районної ради Закарпатської області. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Свалявська районна лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

89300, Україна, Закарпатська область, м. Свалява, вул. Визволення, 23

Основні напрями діяльності:

Забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Статут:

Статут затверджений рішенням Свалявської районної ради від 03.10.2019 р. № 421 (опубліковано на сайті районної ради admin@svalyava-rajrada.gov.ua).

Структура підприємства  складається з адміністративно-господарської частини, стаціонарних відділень та поліклінічного відділення.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства “Свалявська районна лікарня” Свалявської районної ради Закарпатської області на 2019 рік складають 47042700 грн.

Дата початку, кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів  з 8.00 години 09 жовтня 2019 року по 17.00 годину 07 листопада 2019 року.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:

89300 Україна, Закарпатська область, м. Свалява, пл. Головна, 1 (третій поверх, кабінет № 315)

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03132) 2-12-64, admin@svalyava-rajrada.gov.ua.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком № 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком № 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком № 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком № 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”.

Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Примітка. Кваліфікаційні вимоги наведені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 Охорона здоров’я, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977 (із змінами і доповненнями)

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція (не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі) може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я  від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов праці працівників  закладів охорони здоров’я  та установ соціального захисту населення, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (із змінами і доповненнями) та згідно укладеного контракту.

Істотні умови контракту:

Істотні умови контракту встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Дата проведення конкурсу:

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 12.11.2019 року о 14.00 годині в малому залі засідань районної ради.

Місце проведення конкурсу:

89300 Україна, Закарпатська область, м. Свалява, пл. Головна, 1 (третій поверх, малий зал засідань районної ради).

 

 

 

 

 

 

ПОШИРИТИ